Метчики, плашки

Изделие Описание Рисунок Артикул Размеры
 Набор метчиков и плашек                                       (16 предметов)                                       Modeco    MN-62-320                                                                      метчики М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12;                         вороток для метчиков 150 мм; плашки М3, М4, М5, М6, М8, М10;     вороток для плашек 160 мм